Om os

For at tydeliggøre, at Ørkengudstjenesten i sit væsen er én lang nadverfejring, fejrede vi første gang liturgien på den dag, hvor Kristus indviede nadveren, nemlig skærtorsdag i påskeugen. Torsdag den første april 2010 så gudstjenesten således sit lys i det lille sakristi i Pinsekirken i Kulturcenteret i København. Snart efter flyttede gudstjenesten til baptistkirken Regen, hvor vi kunne have hele kirken til rådighed. Samtidig blev gudstjenesten lagt om onsdagen, der sammen med fredagen, er kirkens klassiske fastedage. Siden efteråret 2014 er Ørkengudstjenesten blevet fejret én gang om måneden i Bethlehemskirken på Nørrebro i København.

Vi fejrer ørkengudstjensten i solidaritet med især Det Økumeniske Kommunitet i Bjärka-Säby (www.ekibs.se), hvorfra vi har hentet gudstjenestens liturgi, hvor liturgien går under navnene Ørkenmessen eller Onsdagsliturgien.

Bag Ørkengudstjenesten står en gruppe personer, der præsenterer en række kirkesamfund. På den måde er gudstjenesten økumenisk. Vi erfarer, at gudstjenesten bringer os sammen omkring Kristus, der er alle kirkers midtpunkt og hoved.

Bag planlægningen af Ørkengudstjenesten står en gruppe af tovholdere, der består af:

Anna Hviid Larsen (annahviidlarsen@gmail.com / 28806233)
Mikael Andreasen (mikael@oerkengudstjenesten.dk / 26218847)
Simon Fuhrmann (simon@oerkengudstjenesten.dk / 21927584)
Zillah Joensen (zillah@oerkengudstjenesten.dk / 26238379)